2nd Open Bessarabia Championship Shin Karate (Sokarate) – 4.06.2016, Bolgrad

2nd Open Bessarabia Cup Sokarate - 4.06.2016, Bolgrad (13)

[:pl]

4 czerwca 2016 roku w mie?cie Bo?grad odby? si? Otwarte Mistrzostwa SHIN KARATE (SOKARATE) Besarabii w wersji full-contact Freestyle w?r?d dzieci i m?odzie?y, w kt?rym wzi??o udzia? 130 zawodnik?w z Besarabii.
Miasto Izmael na tym turnieju reprezentowali zawodnicy z nowoczesnych Ismail Federacji karate, MMA – Izmai?, miejskiej organizacji Izmaila FSO “Ukraina”, MKS “Satori”, KS “Wu-Wei” i zawodnicy Izmaila z Federacji kickboxingu.
W zawodach wzi?li udzia? zawodnicy w nast?puj?cych miastach: Bolgrad i dzielnicy, Izmail, Kilia, Arzys.
Organizatorem sportowego ?wi?ta Sokarate dla dzieci sta? si? Ukrai?ska All-Styles Federacja Sztuk Walki, Prezesem kt?rej jest znany mistrz sztuk walki, posiadacz Czarnego pasa 3 dan Sokarate Siergiej Coj.
Zawodnicy Izmaila przywie?li zbiory medali.
Przedstawiciel ?wiatowej Organizacji Sokarate w Besarabii Shihan Oleg Shiliyaev Podzi?kowa? organizatora mistrzostw senseija Siergiej Coja dla uzdolnionych dzieci sportowego ?wi?ta.
OSU!

[:en]
June 4, 2016 in the city of Bolgrad has passed the Open Bessarabia SHIN KARATE (SOKARATE) Championship in version full-contact freestyle among children and youths, which was attended by 130 athletes from Bessarabia.
The city of Izmail in this tournament were athletes from Izmail Modern Karate Federation, MMA – Izmail, Izmail City Organization of the FSO “UKRAINE”, MSC “Satori”, SC “WU-WEI” and Izmail athletes of Kickboxing Federation.
In competitions took part athletes the following cities: Bolgrad and Bolgrad district, Izmail, Klia, Artsyz.
The organizer of the sports holiday Sokarate for children became Ukrainian All-Styles Martial Arts Federation, whose President is a well-known master of martial arts, holder of Black belt 3rd Dan Sokarate Sergei Tsoy.
Athletes Ishmael brought a harvest of medals. The representative of the World Shin Karate Organization (World Sokarate Organization) in Bessarabia Shihan Oleg Shiliyaev thanked the organizer of the championship Sensei Sergei Tsoy for gifted children sports festival.
OSU!
[:ru]
4 июня 2016г в г.Болград прошел открытый Чемпионат Бессарабии по Шин Каратэ (Сокаратэ) фулл-контакт фристайл среди детей и юношей, в котором приняли участие 130 спортсменов Бессарабии.
Город Измаил на этом чемпионате представляли спортсмены из Измаильской Федерации Современных Видов Каратэ и Прикладного Федерация, ММА – Измаил, Измаильская городская организация ФСО ” УКРАИНА”, МСК “Сатори” СК “У-ВЕЙ” и спортсмены Измаильской Федерации Кикбоксинга. В соревнованиях также приняли участие спортсмены из. г. Килия, г. Арциз, г.Болград и болградского района.
Организатором спортивного праздника для детей по Сокаратэ стала Всеукраинская Всестиливая Федерация Боевых Искусств, Президентом которой является известный мастер боевых искусств, обладатель черного пояса 3 дан Сокаратэ Сергей Цой.
Спортсмены Измаила привезли урожай медалей. Представительство Всемирной Организации Шин Каратэ (Сокаратэ) в Бессарабии благодарит организатора чемпионата Сергея Цой за подаренный детям спортивный праздник.
Осу!

Share please: