New Dojo Shin Karate (Sokarate) in Odessa

[:pl]tmp-cam-700822943
Drogi odessity!
Zapraszamy na Shin Karate (Sokarate) Full-Kontakt!
Treningi prowadzi Sensei Denis Mazur 2 dan, wiceprezes Mi?dzyregionalnej Federacji Full-Contact Karate, wielokrotny medalista mistrzostw i turniej?w na r??nych poziomach w Full-Contact Karate, Kyokushin Karate, itp.
Treningi odbywaj? si? w hali sportowej w Odesskiego Pa?stwowego Uniwersytetu Spraw Wewn?trznych, pod adresem: ul. Uspenska – 1.
Informacja przez telefon. 7999966
Osu!
[:en]
Dear Odessans!
Welcome to Shin Karate (Sokarate) Full-Contact!
Training is conducted by the Sensei Denis Mazur 2nd Dan, Vice-President of the Interregional Full-Contact Karate Federation, winner of Championships and tournaments in Full-Contact Karate, Kyokushin Karate etc.
The trainings are held in the sports hall of the Odessa State University of Internal Affairs, at the address: ul. Uspenskaya – 1.
Infoline: 7999966
OSU!
[:ru]
Дорогие Одесситы!
Добро пожаловать на Шин Каратэ (Сокаратэ) Фулл-Контакт!
Тренировки проводит Сэнсэй Денис Мазур 2-й дан, вице-президент Межрегиональной Федерации Фулл-Контакт Каратэ, многократный призер чемпионатов и турниров различного уровня по Фулл-Контакт Каратэ, Киокушин Каратэ и др.
Тренировки проводятся в спортивном зале Одесского Государственного Университета Внутренних Дел – ОГУВД, по адресу: ул. Успенская – 1.
Справки по тел. 7999966
Осу!

Share please: