Open new Shin Karate (Sokarate) Dojo in Jelcz-Laskowice, Poland

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA TRENINGI DZIECI I DOROS?YCH!

Zaj?cia Shin Karate (Sokarate) w Jelczu-Laskowicach? dla dzieci w wieku od 5-ciu lat, m?odzie?y i doros?ych.
Adres:
BODY POWER CLUB
Al.Wolno?ci 1G (obok Bricomarche), 55-220 Jelcz-Laskowice.
Wtorki i Pi?tki
15:00 – 16:00 Dzieci;
16:00 — 17:00 Dzieci;
17:00 — 18:15 M?odzie?.
Sobota:
12:00 — 13:00 Czarne, br?zowe i zielone pasy;
13:00 — 14:00 Grupa specjalna.
? 667 440 220
? 669 996 887


Share please: