Open new Shin Karate (Sokarate) Dojo in Wroc?aw, Poland

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA TRENINGI DZIECI I DOROS?YCH!

Zaj?cia Shin Karate (Sokarate) Full Contact we Wroc?awiu ? dla dzieci w wieku od 5-ciu lat, m?odzie?y i doros?ych.
Adres:
ULTRAFIT
ul. Ko?ciuszki 117/3U, 50-442 Wroc?aw.
Poniedzia?ki i Сzwartki
16:00 — 17:00 Dzieci;
17:00 — 18:00 Dzieci;
18:00 — 19:00 M?odzie?.
Wtorki i Pi?tki
20:00 – 21:30 Doro?li
Sobota:
10:00 — 11:30 Czarne, br?zowe i zielone pasy;
Zapisy i wi?cej informacji:
? 669 996 887
Oraz na stronie internetowej sokarate.pl
Zapraszamy ?

Share please: