Opened a new Shin Karate (Sokarate) Dojo in Sochi, Russia

[:pl]received_356565144733692
22 wrze?nia 2016 r. w Soczi, w Rosji by? o otwarty oddzia? ?wiatowej Organizacji Sokarate.
Oddzia? prowadzi? Sensei Denis Burtsew, 2nd dan.
Sensei Denis trenowa? pod przewodnictwem prezesa WSO Shihana Andrzeja Rekunowa w okresie od 2001 do 2006r.Og?lny sta? praktyki w Full-Contact Karate i Taekwondo bardziej 20 lat.
Sensei Denis Burtsev jest zwyci?zc? wielu Zawod?w i turniej?w Karate, Taekwondo i innych rodzaj?w Stuk Walki.
Jego przoduj?ca technika zawsze wywo?ywa?a podziw u koleg?w i jego uczni?w.
Sensei Denis jest przyk?adem dla m?odego pokolenia i dla wszystkich grup wiekowych, jaki powinien by? prawdziwy Wojownik i Sensei.
Drogi Przyjacielu, zapraszamy do World Shin Karate Organization (World Sokarate Organization) !
Osu!

[:en]
22 wrze?nia 2016 r. w Soczi, w Rosji by? o otwarty oddzia? ?wiatowej Organizacji Sokarate.
Oddzia? prowadzi? Sensei Denis Burtsew, 2nd dan.
Sensei Denis trenowa? pod przewodnictwem prezesa WSO Shihana Andrzeja Rekunowa w okresie od 2001 do 2006r.Og?lny sta? praktyki w Full-Contact Karate i Taekwondo bardziej 20 lat.
Sensei Denis Burtsev jest zwyci?zc? wielu Zawod?w i turniej?w Karate, Taekwondo i innych rodzaj?w Stuk Walki.
Jego przoduj?ca technika zawsze wywo?ywa?a podziw u koleg?w i jego uczni?w.
Sensei Denis jest przyk?adem dla m?odego pokolenia i dla wszystkich grup wiekowych, jaki powinien by? prawdziwy Wojownik i Sensei.
Drogi Przyjacielu, zapraszamy do World Shin Karate Organization (World Sokarate Organization) !
Osu!

[:ru]
22 сентября 2016 г в г. Сочи, России был о открыт филиал Всемирной Организации Шин Каратэ (Сокаратэ).
Филиал возглавил Сэнсэй Денис Бурцев, 2й дан.
Сэнсэй Денис тренировался под руководством президента WSO Шихана Андрея Рекунова в период с 2001г по 2006г.Общий стаж практики в Фулл-Контакт Каратэ и Таеквондо более 20и лет.
Сэнсэй Денис Бурцев является победителем и призером многих Чемпионатов и турниров по Каратэ, Таеквондо и др. видам БИ.
Его ударная техника всегда вызывала восхищение у коллег и его учеников.
Сэнсэй Денис является ярким примером для подрастающего поколения и для всех возростов, каким должен быть настрящий Боец и Сэнсэй.
Дорогой Друг, добро пожаловать в World Shin Karate Organization (World Sokarate Organization) !
Osu!

Share please: