30 April 2016 Poland

[:pl] 30 kwietnia 2016 roku zjednoczona dru?yna Mi?dzyregionalnej Federacji Full Contact Karate(Shin Karate (Sokarate)) pod kierownictwem Shihana Witalija Krasilowskiego 6 dan wzi?? udzia? w mi?dzynarodowym turnieju na zasadach Kyokushin karate w Polsce, ?ory. W konkursie wzi??o udzia? 450 os?b. Nasz zesp?? z 14 zawodnik?w zaj?li 8 nagrody: Giglavy Nicolas 9 lat waga 27.5 kg 3 …

30 April 2016 Poland Read More »

The Shin Karate (Sokarate) instructors meeting in Odessa

[:pl] 27 kwietnia 2016г. w Odessie odby?o si? spotkanie instruktor?w Sokarate Mi?dzyregionalnej Federaciji Full-Contact Karate. Spotkanie poprowadzi? Shihan Andrzej Rekunov, prezes ?wiatowej Organizacji Sokarate. Na spotkaniu omawiano szereg pyta? dotycz?cych rozwoju i promocji Sokarate w Odessie i okolicy. W ko?cu, zosta?y okre?lone priorytety i postawione cele do realizacji planu rozwoju Shin Karate (Sokarate) w Po?udniowej …

The Shin Karate (Sokarate) instructors meeting in Odessa Read More »

Shin Karate (Sokarate) Seminar in Kramatorsk, Donbass

[:pl] 25 kwietnia 2016г. prezes ?wiatowej Organizacji Sokarate Shihan Andrzej Rekunow odwiedzi? centralny hall Sokarate na Wschodniej Ukrainie,m. Kramatorsk, Donbass. Branch-chief Sensei Max Tenditny, 4th dan. Szczeg??y w najbli?szym czasie… Invalid Displayed Gallery[:en] April 25, 2016. President of theWorld Shin Karate Organization (World Sokarate Organization) Shihan Andrii Rekunov visited the Central Dojo of Sokarate in …

Shin Karate (Sokarate) Seminar in Kramatorsk, Donbass Read More »

Seminar & Dan-test Shin Karate (Sokarate) in Kiev 23-04-2016

[:pl] 23 kwietnia 2016г. w Kijowie, w centralnym Dojo Kijowskim “Droga Or?a”, odby?o si? seminarium pod przewodnictwem Prezesa ?wiatowej Organizacji Sokarate Shihana Andrzeja Rekunowa 7 dan(Polska) i Prezesa Mi?dzyregionalnej Federacji Full-Contact Karate Shihana Witalija Krasilowsiego 6 dan(Ukraina). Organizatorem seminarium by? Sensei Anatolij 3 dan, Kij?w. Na seminarium szczeg?ln? uwag? zwr?cono na techniki walki na zasadach …

Seminar & Dan-test Shin Karate (Sokarate) in Kiev 23-04-2016 Read More »

1st open Ukrainian Cup of Shin Karate (Sokarate) Full Contact

[:pl] 1. OTWARTY PUCHAR UKRAINY W SOKARATE FULL KONTAKT FREESTYLE SIEDMIU-CONTACT POINT Pod patronatem burmistrza m. Tetijew. W?r?d dzieci, m?odzie?y, junior?w, m?odych i doros?ych w dziale kumite 21 maja 2016 roku. m. Tetijew 1st-Ukrainian-Sokarate-Cup-Fullcontact 1st-Ukrainian-Sokarate-Cup-SemiContact-Point [:en] 1st UKRAINE SHIN KARATE (SOKARATE) OPEN CUP FULL-CONTACT FREESTYLE SEVEN-CONTACT POINT Under the patronage of the mayor Of Tetiev. …

1st open Ukrainian Cup of Shin Karate (Sokarate) Full Contact Read More »

Konstantin Ovechkin, Branch chief Shin Karate (Sokarate) in Kemerovo, Russia – 2nd place!

[:pl] Gratulacje Konstantyna Oveczkina, Brunch-chiefa r. Kemerowo, Rosja z zajmuj?cym 2 miejsce w kategorii wiekowej “Weterani”, w Mistrzostwach miasta Kemerowo “Syberyjski Nied?wied?” w Kyokushin karate, kt?ry odby? si? 17 kwietnia 2016 r. Kemerovo, KS “Arena. Osu! [:en] Congratulations to Konstantin Ovechkin, Branch-Chief of Kemerovo city, Russia! 2nd place in the age category “Veterans” on the …

Konstantin Ovechkin, Branch chief Shin Karate (Sokarate) in Kemerovo, Russia – 2nd place! Read More »

In the Kiev city opened a new Branch of Shin Karate (Sokarate)

[:pl] 16 kwietnia 2016г w Kijowie, w trakcie spotkania prezydenta ?wiatowej Organizacji Sokarate Shihana Andrzeja Rekunowa, prezydenta Mi?dzyregionalnej Federacji Full-Contact Karate Shihana Witalija Krasilowskiego i Senseija Anatolia Shudlyaka, podj?to decyzj? o otwarciu oddzia?u World Shin Karate Organization (World Sokarate Organization) w m.Kij?w. Sensei Anatolij Shudlyak zosta? pozycja Branch-Chief tego regionu. [:en] April 16, 2016 in Kiev, during the meeting the President of the World Shin Karate Organization (World Sokarate Organization) …

In the Kiev city opened a new Branch of Shin Karate (Sokarate) Read More »

Shin Karate Full Contact

[:pl] Filozofia zdrowego stylu ?ycia, sztuki walki, kt?ra zawiera w sobie gigantyczny spok?j, pewno?? siebie i d??enie do r?wnowagi umys?u i cia?a! Shin Karate (Sokarate) Pe?ny Kontakt – to sztuka walki 21 wieku! Shin Karate (Sokarate) – to pe?nokontaktowa sztuka walki z rzutami, d?wigniami, duszeniami i walk? w parterze, samoobrona dla dzieci i doros?ych, grupy …

Shin Karate Full Contact Read More »

Welcome new Instructor Ruslan Ibragimov in Bessatabia, Bolgrad

[:pl] Gratulacje Sensei Rus?ana Ibragimowa z uzyskaniem Certyfikatu instruktora, z prawem do nauczania Sokarate w grupach z r??nymi kategoriami wiekowymi! [:en] Congratulations to Sensei Ruslan Ibragimov with Certificate of instructor, with the right of teaching Shin Karate (Sokarate) in groups with different age categories! [:ru] Поздравляем Сэнсэя Руслана Ибрагимова с получением Сертификата инструктора, с правом преподования Шин Каратэ (Сокаратэ) в группах с разными возрастными категориями! …

Welcome new Instructor Ruslan Ibragimov in Bessatabia, Bolgrad Read More »

Ibragimov Ruslan 1st Dan Shin Karate

[:pl] Congratulations to Ruslan Ibragimov successfully passing the 1st Dan Shin Karate (Sokarate)! Karateki Izmaila przesz?y certyfikacj? i potwierdzili swoje pasa. W Izmaile, w sobot? 2 kwietnia, w hali sportowej FSO “Ukraina” odby?a si? certyfikacja sportowc?w – karatek?w, kt?rzy bronili swoje pasa. Egzaminatorem, sportowc?w wyst?pili przedstawiciel ?wiatowej Organizacji Sokarate w Besarabii Shihan Oleg Shiliyaev, 5 …

Ibragimov Ruslan 1st Dan Shin Karate Read More »

The 12th Open Championship of Japanese fencing. Izmail

Как настоящие японские самураи… Измаильская городская организация ФСО “Украина” в субботу, 12 марта провела двенадцатый по счёту Открытый чемпионат по прикладному японскому фехтованию среди детей и взрослых. С каждым годом количество участников чемпионата всё увеличивается, что говорит о возросшей популярности соревнований. Заместитель председателя ИГО ФСО “Украина” Олег Шиляев, главный организатор соревнований, возглавил судейство. В чемпионате …

The 12th Open Championship of Japanese fencing. Izmail Read More »