Shihan Oleg Shiliyaev, Kyu-test in Bolgrad

[:pl]W Bo?gradie, w niedziel? 13 grudnia w hali sportowej SZKO?Y odby?a si? certyfikacja Karatekow z Ukrainian All-Styles Martial Arts Federation (prezydent Sebsei Siergiej Coj), gdzie zawodnicy bronili swoi pasy.

Go?ciem i egzaminatorem na zaproszenie Federacji wyst?pi? mistrz sztuk walki, przedstawiciel ?wiatowej Organizacji Sokarate – World Sokarate Organization w Po?udniowym regionie Ukrainy Shihan Oleg Shiliyaev – 5 dan.

Zawodnicy oddawali normy sprawno?ci fizycznej, demonstrowali techniki uderze? r?kami i nogami. Po zako?czeniu egzamin?w wszystkim zawodnikom zosta?y wr?czone certyfikaty i pasy.

– Zawodnicy Besarabii zawsze by?y znane z tego, ?e opr?cz sprawno?ci fizycznej i technikamy w Karate, s? jeszcze silni Duchem – powiedzia? Shihan Oleg Shiliyaev.

Tak samo w ramach oceny przedstawiciela Ukrainian All-Styles Martial Arts Federation Georgju Michejewu ze Wsi-Zhovtneve Bolgradskoj dzielnicy zosta?a podana dow?d Instruktora.
Osu!
Irina Zolotaryova
sokarate-bolgrad

sokarate-bolgrad2[:en]W Bo?gradie, w niedziel? 13 grudnia w hali sportowej SZKO?Y odby?a si? certyfikacja Karatekow z Ukrainian All-Styles Martial Arts Federation (prezydent Sebsei Siergiej Coj), gdzie zawodnicy bronili swoi pasy.

Go?ciem i egzaminatorem na zaproszenie Federacji wyst?pi? mistrz sztuk walki, przedstawiciel ?wiatowej Organizacji Sokarate – World Sokarate Organization w Po?udniowym regionie Ukrainy Shihan Oleg Shiliyaev – 5 dan.

Zawodnicy oddawali normy sprawno?ci fizycznej, demonstrowali techniki uderze? r?kami i nogami. Po zako?czeniu egzamin?w wszystkim zawodnikom zosta?y wr?czone certyfikaty i pasy.

– Zawodnicy Besarabii zawsze by?y znane z tego, ?e opr?cz sprawno?ci fizycznej i technikamy w Karate, s? jeszcze silni Duchem – powiedzia? Shihan Oleg Shiliyaev.

Tak samo w ramach oceny przedstawiciela Ukrainian All-Styles Martial Arts Federation Georgju Michejewu ze Wsi-Zhovtneve Bolgradskoj dzielnicy zosta?a podana dow?d Instruktora.
Osu!
Irina Zolotaryova
sokarate-bolgrad

sokarate-bolgrad2[:ru]В Болграде, в воскресенье 13 декабря в спортивном зале ДЮСШ прошла аттестация каратистов Всеукраинской Всестилевой Федерации Боевых Искусств (президент Сергей Цой), где спортсмены защищали свои пояса.

Гостем и экзаменатором по приглашению Федерации выступил измаильчанин, мастер боевых искусств, представитель Всемирной Организации Шин Каратэ (Всемирной Организации Сокаратэ) – World Shin Karate Organization (World Sokarate Organization)
в Южном регионе Шихан Олег Шиляев.

Спортсмены сдавали нормативы физической подготовки, демонстрировали технику ударов руками и ногами, а также бросковую. По окончанию экзаменов всем спортсменам были вручены сертификаты и пояса.

– Спортсмены Бессарабии всегда славились тем, что помимо физической подготовки и владения техникой, они еще сильные духом, – отметил Шихан Олег Шиляев.

Так же в рамках аттестации представителю Всеукраинской Всестилевой Федерации Боевых Искусств Георгию Михневу из села Жовтневое Болградского района было вручено инструкторское и судейское удостоверение.
Осу!
Ирина Золотарева

sokarate-bolgrad

sokarate-bolgrad2

[:]

Share please: