The Shin Karate (Sokarate) instructors meeting in Odessa

[:pl]Odessa-Sokarate (3)

27 kwietnia 2016г. w Odessie odby?o si? spotkanie instruktor?w Sokarate Mi?dzyregionalnej Federaciji Full-Contact Karate. Spotkanie poprowadzi? Shihan Andrzej Rekunov, prezes ?wiatowej Organizacji Sokarate.
Na spotkaniu omawiano szereg pyta? dotycz?cych rozwoju i promocji Sokarate w Odessie i okolicy.
W ko?cu, zosta?y okre?lone priorytety i postawione cele do realizacji planu rozwoju Shin Karate (Sokarate) w Po?udniowej Palmyra.

Odessa-Sokarate (2) Odessa-Sokarate (1) Odessa-Sokarate (4)[:en]Odessa-Sokarate (3) 27 APR 2016. in Odessa was held the meeting of the Sokarate trainers of the Interregional Full-Contact Karate Federation.
The meeting was held by Shihan Andrii Rekunov, the President of the World Shin Karate Organization (World Sokarate Organization).
The meeting discussed a number of issues relating to the development and promotion Sokarate in Odessa and region.
In the end, priorities were determined and goals set for the implementation of the development plan Shin Karate (Sokarate) in South Palmyra.
Osu!
Odessa-Sokarate (2) Odessa-Sokarate (1) Odessa-Sokarate (4)[:ru]Odessa-Sokarate (3)

27 апреля 2016г. в Одессе состоялось собрание инструкторов Шин Каратэ (Сокаратэ) Межрегиональной Федерации Фулл-Контакт Каратэ. Собрание возглавил Шихан Андрей Рекунов, президент Всемирной Организации Сокаратэ.
На собрании обсуждался ряд вопросов, касающихся развития и популяризации Шин Каратэ (Сокаратэ) в Одессе и области.
В итоге, были определены приоритеты и поставлены цели для реализации плана развития Шин Каратэ (Сокаратэ) в Южной Пальмире.

Odessa-Sokarate (2) Odessa-Sokarate (1) Odessa-Sokarate (4)[:]

Share please: