The Western-Ukrainian Shin Karate (Sokarate) Championship

[:en]18 lutego 2017 roku w mie?cie Brody wsp?lnie z wydzia?em sportu miasta Brody, Rad? miasta Brody i klubem sportowym “Prometeusz” odby? si? Mistrzostwa Ukrainy Zachodniej w Sokarate w?r?d dzieci, ch?opc?w, dziewcz?t i doros?ych.
Mistrzostwa zorganizowano i przeprowadzono na do?? dobrym poziomie. Zawodnicy pokazywali dobre umiej?tno?ci walki. Wzi??o udzia? 10 dru?yn Lwowskiej i R?wie?skiego region?w. Polecenia innych region?w Zachodniej Ukrainy nie by?o mo?liwo?ci wzi?? udzia? w wielu r??nych powod?w. Og??em wzi??o udzia? 150 zawodnik?w. Zwyci?zc?w i laureat?w mistrzostw nierdzewnej wychowankowie klubu sportowego “Prometeusz”( trener J. Sosnowski):
Stepanovich Miko?aj, Pompa Tomek, Mandzja Mieczys?awa, Salenko Andrzej, Kraws W?adys?aw, ?ucenko Aleksander, Semeniuk Miko?aj, Aleksander Wojtowicz, Mandzja Andrzej, Hetman Arsen, Plohodko Victoria (najm?odsza uczestniczka zawod?w, jej niedawno sko?czy? 5 lat), Razuvaeva Paulina, Baranova Anna, Mandzja Maria.
R?wnie? ca?kiem nie?le wyst?pi?a dru?yna Radywilowsk?j miejskiej organizacji Kyokushin karate(trener Roman Nakonecznyj):
Denega Dominik, Maric Powie??, Sokolowskaja El?bieta i zesp?? smt Podkamin(trener R. Okolita):
Olejnik Roman, Okolita Piotr, Horbal Diana, Baran Maria.
W imieniu zawodnik?w, trener?w chc? podzi?kowa? tych ludzi, kt?rzy podarowali nam ?wi?to sportu, ?wi?to sztuki walki:
Beley A. – prezedenta miasta Brody;
Gudyma N. – szefa dzia?em sportu Brodiwskoj RGA;
Pop Tatian? i W?odzimierza – biznesmen?w.
Te mistrzostwa to ju? historia, a musimy przygotowywa? si? do kolejnych zawod?w.
Osu!
Shihan Igor Sosnowski

 

[:pl]18 lutego 2017 roku w mie?cie Brody wsp?lnie z wydzia?em sportu miasta Brody, Rad? miasta Brody i klubem sportowym “Prometeusz” odby? si? Mistrzostwa Ukrainy Zachodniej w Sokarate w?r?d dzieci, ch?opc?w, dziewcz?t i doros?ych.
Mistrzostwa zorganizowano i przeprowadzono na do?? dobrym poziomie. Zawodnicy pokazywali dobre umiej?tno?ci walki. Wzi??o udzia? 10 dru?yn Lwowskiej i R?wie?skiego region?w. Polecenia innych region?w Zachodniej Ukrainy nie by?o mo?liwo?ci wzi?? udzia? w wielu r??nych powod?w. Og??em wzi??o udzia? 150 zawodnik?w. Zwyci?zc?w i laureat?w mistrzostw nierdzewnej wychowankowie klubu sportowego “Prometeusz”( trener J. Sosnowski):
Stepanovich Miko?aj, Pompa Tomek, Mandzja Mieczys?awa, Salenko Andrzej, Kraws W?adys?aw, ?ucenko Aleksander, Semeniuk Miko?aj, Aleksander Wojtowicz, Mandzja Andrzej, Hetman Arsen, Plohodko Victoria (najm?odsza uczestniczka zawod?w, jej niedawno sko?czy? 5 lat), Razuvaeva Paulina, Baranova Anna, Mandzja Maria.
R?wnie? ca?kiem nie?le wyst?pi?a dru?yna Radywilowsk?j miejskiej organizacji Kyokushin karate(trener Roman Nakonecznyj):
Denega Dominik, Maric Powie??, Sokolowskaja El?bieta i zesp?? smt Podkamin(trener R. Okolita):
Olejnik Roman, Okolita Piotr, Horbal Diana, Baran Maria.
W imieniu zawodnik?w, trener?w chc? podzi?kowa? tych ludzi, kt?rzy podarowali nam ?wi?to sportu, ?wi?to sztuki walki:
Beley A. – prezedenta miasta Brody;
Gudyma N. – szefa dzia?em sportu Brodiwskoj RGA;
Pop Tatian? i W?odzimierza – biznesmen?w.
Te mistrzostwa to ju? historia, a musimy przygotowywa? si? do kolejnych zawod?w.
Osu!
Shihan Igor Sosnowski

[:ua]18 лютого 2017 року в місті Броди сумісно з відділом спорту Бродівської райдержадміністрації та Бродівською міською радою, спортивним клубом ”Прометей” проводився Чемпіонат Західної України з Сокарате серед дітей, юнаків, дівчат та дорослих.
Чемпіонат був організований і проводився на достатньо хорошому рівні. Спортсмени показали хорошу майстерність поєдинків. Всього прийняли участь 10 команд Львівської та Рівненської областей. Команди других областей Західної України не змогли прийняти участь з різних причин. Всього прийняло участь 150 спортсменів. Переможцями та призерами чемпіонату стали вихованці спортивного клубу ”Прометей”( тренер І.Сосновський):
Тимченко Микола, Водяний Тимур, Мандзя Ілля, Саленко Андрій, Кравс Владислав, Луценко Олександр, Семенюк Микола, Войтович Олександр, Мандзя Дмитро, Гетьман Арсен, Плоходько Вікторія ( сама наймолодша учасниця змагань, їй недавно виповнилось 5 років), Разуваєва Поліна, Баранова Анна, Мандзя Марія.
Також досить непогано виступила команда Радивилівської міської організації Кіокушин карате( тренер Р.Наконечний):
Денега Артем, Марич Роман, Соколовська Єлізавета та команда смт Підкамінь(тренер П.Околіта):
Олійник Роман, Околіта Петро, Горбаль Діана, Баран Марія.
Від імені спортсменів, тренерів хочу подякувати тих людей, якi подарували нам свято спорту, свято єдиноборств:
Белея А.А.- мера м.Броди;
Гудиму Н.О. – завідуючу відділом спорту Бродівської РДА;
Поп Тетяну та Володимира – бізнесменів.
Цей чемпіонат вже історія, а нам потрібно готуватись до слідуючих змагань.
Осу!
Шихан Iгор Сосновський

Share please: