Sensei Trond Stolarski

Head coach Yuuki Kai Freestyle Karate & Kickboxing from 2008
Silver medal European Kickboxing championship
Bronze medal World Kickboxing championship
National coach WKC Norway
President WKC Norway

Share please: