Zapisy na Shin Karate

[:pl]Sokarate-Original-Logo-350

?wiatowa Organizacja Sokarate w S?upsku  zaprasza na zaj?cia w sekcji Sokarate Full Contact. W programie treningi z elementami: Sokarate Pe?ny Kontakt, Kyokushin karate, Kick-Thai Boxing, Ju-Jitsu, Samoobrona.

Zaj?cia odbywaj? si? w sali FITNESS STUDIO ANGELA, ul. Filmowa 1 IIp,  76-200 S?upsk, Poland

Wtorek, Czwartek, Sobota 14.00 – 18.00

+48-609-659-664, +48-669-996-887

Cena karnetu: 100 z? za miesi?c, karnety rodzinne 10 % zni?ki.

Sokarate nie uczy wy??cznie walki, ale r?wnie? szlachetnych zasad post?powania w ?yciu, wra?liwo?ci na krzywd? innych oraz szacunku do rodzic?w i starszych.

„Nale?y by? silnym jak lew, a zarazem szlachetnym jak kwiat” – sosai Masutatsu Oyama, tw?rca Karate Kyokushinkai.

sokarate-flyer-ulotka

Sokarate-Flyer-2

sokarate-ulotka[:en]Sokarate-Original-Logo-350
?wiatowa Organizacja Sokarate w S?upsku  zaprasza na zaj?cia sekcji Sokarate Full Contact. W programie treningi: Sokarate Pe?ny Kontakt, Kyokushin karate, kick-thai boxing, ju-jitsu, samoobrona.

Zaj?cia odbywaj? si? w sali FITNESS STUDIO ANGELA, ul. Filmowa 1 IIp,  76-200 S?upsk, Poland

Wtorek, Czwartek, Sobota 14.00 – 18.00

+48-609-659-664, +48-669-996-887

Cena karnetu: 100 z? za miesi?c, karnety rodzinne 10 % zni?ki.

Sokarate nie uczy wy??cznie walki, ale r?wnie? szlachetnych zasad post?powania w ?yciu, wra?liwo?ci na krzywd? innych oraz szacunku do rodzic?w i starszych.

„Nale?y by? silnym jak lew, a zarazem szlachetnym jak kwiat” – sosai Masutatsu Oyama, tw?rca Karate Kyokushinkai.
sokarate-flyer-ulotka

Sokarate-Flyer-2

sokarate-ulotka[:ru]Sokarate-Original-Logo-350
Всемирная Организация Сокаратэ в Слупске приглашает на занятия по Фулл-Контакт Сокаратэ. В программе тренировок: Сокаратэ Полный Контакт, Киокушин каратэ, кик-тайский бокс, джиу-джитсу, самооборона.

Занятия проходят в зале FITNESS STUDIO ANGELA, ул. Фильмова 1 IIэт, 76-200 Слупск, Польша

Вторник, Четверг, Суббота 14.00 – 18.00

+48-609-659-664, +48-669-996-887

Стоимость абонемента: 100 злот. за месяц, семейные абонементы 10 % скидка.

„Вы должны быть сильным, как лев, и, одновременно, благородным, как цветок” – sosai Ояма Ояма, основатель Каратэ Кекусинкай.
sokarate-flyer-ulotka

Sokarate-Flyer-2

sokarate-ulotka[:]

Share please: